Finansai

Kontrolės rizika

Kontrolės rizika yra tikimybė, kad finansinės ataskaitos yra reikšmingai neteisingos dėl verslo naudojamų kontrolės sistemų gedimų. Kai yra reikšmingų kontrolės nesėkmių, verslas dažniau patiria nedeklaruotus turto nuostolius, o tai reiškia, kad jo finansinė ataskaita gali parodyti pelną, kai iš tikrųjų yra nuostolių.

Verslo vadovai yra atsakingi už kontrolės sistemos, tinkamos užkirsti kelią turto praradimui, sukūrimą, įgyvendinimą ir palaikymą. Palaikyti tvirtą kontrolės sistemą nėra lengva, nes sistema turi būti periodiškai keičiama, kad ji atitiktų vykstančius verslo procesų pokyčius, taip pat tvarkyti visiškai naujas verslo operacijas. Be to, vadovybė gali sąmoningai vengti tam tikrų kontrolės priemonių, motyvuodama tuo, kad jas išlaikyti yra per brangu arba kad jos trukdo sklandžiam sandorių srautui, darančiam įtaką klientams.