Finansai

Netiesioginės gamybos išlaidos

Netiesioginės gamybos išlaidos yra gamybos išlaidos, kurių negalima tiesiogiai susieti su pagamintu vienetu. Šių išlaidų pavyzdžiai yra tiekimas, nusidėvėjimas, komunalinės paslaugos, gamybos priežiūros darbo užmokestis ir mašinų priežiūra. Pagal finansinę atskaitomybę netiesioginės gamybos išlaidos yra sujungiamos į bendrųjų sąnaudų grupę ir paskirstomos per ataskaitinį laikotarpį pagamintų vienetų skaičiui; tai padarius, šios išlaidos šiek tiek kapitalizuojamos į atsargų turtą.

Panašios sąlygos

Netiesioginės gamybos išlaidos taip pat žinomos kaip gamyklos pridėtinės ir gamybos pridėtinės išlaidos.