Finansai

Išorinė kontrolė

Išorinė kontrolė yra išorės šalies atliekamas veiksmas, darantis įtaką verslo valdymui. Pavyzdžiui, vyriausybė galėtų priimti įstatymą, draudžiantį firmai naudoti diskriminacinę samdymo praktiką. Arba įmonė galėtų taikyti tiekėjų auditą, kad užtikrintų, jog jie laikosi minimalių darbo standartų.