Finansai

Garantuoja

Garantavimas yra dokumentinių įrodymų peržiūros veiksmas, siekiant įsitikinti, ar jis tinkamai patvirtina įrašus, padarytus apskaitos registruose. Pavyzdžiui, auditorius, nagrinėdamas gabenimo dokumentą, užsiima garantija, ar jis patvirtina pardavimo žurnale užfiksuotą pardavimo sumą. Garantavimas gali vykti dviem kryptimis. Pavyzdžiui, auditorius gali atsekti faktinius atsargų elementus atgal į apskaitos įrašus, norėdamas įsitikinti, ar prekės yra tinkamai dokumentuotos, arba pradėti nuo atsargų įrašų ir atsekti iki sandėlio lentynų, kad patikrintų, ar yra atsargų.

Užsiimdamas laidavimu auditorius ieško apskaitos dokumentuose įrašytos sumos klaidų, taip pat užtikrina, kad operacijos būtų įrašytos teisingose ​​sąskaitose. Auditorius taip pat tikrina, ar sandoriai buvo tinkamai patvirtinti.

Patvirtindamas klaidą, auditoriui gali tekti padidinti tikrinamos imties dydį, kad būtų užtikrinta, jog sistema veikia tinkamai. Alternatyva yra atlikti skirtingas audito procedūras.