Finansai

Nuolaida mokėtinoms obligacijoms

Nuolaida mokėtinoms obligacijoms atsiranda tada, kai investuotojų už obligaciją sumokėta suma yra mažesnė už nominalią vertę. Skirtumas tarp dviejų verčių yra nuolaidos suma. Šis skirtumas palaipsniui amortizuojamas per likusį obligacijos galiojimo laiką, todėl skirtumas yra pašalinamas nuo išpirkimo dienos. Šios nuolaidos dydis yra ypač didelis, kai nustatyta obligacijų palūkanų norma yra gerokai mažesnė už rinkos palūkanų normą.