Finansai

Apskaitos ataskaitos

Apskaitos ataskaitos yra finansinės informacijos rinkiniai, gaunami iš verslo apskaitos įrašų. Tai gali būti trumpos, pagal individualius užsakymus parengtos ataskaitos, skirtos konkretiems tikslams, pavyzdžiui, išsami pardavimų analizė pagal regionus arba konkrečios produktų grupės pelningumas. Paprastai apskaitos ataskaitos laikomos lygiavertėmis finansinėms ataskaitoms. Šie pareiškimai apima šias ataskaitas:

  • Pajamų deklaracija. Nurodo per laikotarpį uždirbtus pardavimus, atėmus išlaidas, kad gautų pelną ar nuostolį. Tai dažniausiai naudojama apskaitos ataskaita, nes ji naudojama vertinant verslo rezultatus.

  • Balanso lapas. Rodo pabaigos turto, įsipareigojimų ir nuosavybės likučius balanso dieną. Jis naudojamas vertinant verslo likvidumą ir finansines atsargas.

  • Pinigų srautų ataskaita. Parodo grynųjų pinigų, susijusių su operacijomis, finansavimu ir investicijomis, šaltinius ir panaudojimą. Gali būti tiksliausias informacijos apie įmonės pinigus kuriančią informaciją šaltinis.

Prie finansinių ataskaitų išnašų pavidalu gali būti pateikiama keletas informacijos. Tai labiau tikėtina, kai finansinės ataskaitos yra audituotos.