Finansai

Verslo jungimas

Verslo jungimas yra sandoris, kurio metu įsigyjantis asmuo įgyja kitos verslo (įsigyjamo asmens) kontrolę. Verslo jungimai yra įprastas būdas įmonėms augti, o ne augti vykdant organinę (vidinę) veiklą.

Verslas yra integruotas veiklos ir turto rinkinys, kuris investuotojams gali suteikti grąžą dividendų, sumažintų išlaidų ar kitos ekonominės naudos forma. Verslas paprastai turi sąnaudų, procesų ir rezultatų. Kūrimo stadijos subjektas gali dar neturėti rezultatų, tokiu atveju galite pakeisti kitus veiksnius, pvz., Pradėti veiklą ir planuoti gaminti produkciją bei turėti prieigą prie klientų, galinčių įsigyti rezultatus.

Verslo jungimas nėra bendros įmonės sudarymas, taip pat nereikalaujama įsigyti turto, kuris nėra verslas.

Kai vyksta verslo konsolidavimas, įsigyjantis ūkio subjektas vėliau pateikia konsoliduotus rezultatus, kurie sujungia jo paties ir įsigyjamojo finansines ataskaitas. Į šį konsolidavimą įsigyjantis ūkio subjektas neįtraukia įsigyjamo ūkio finansinių ataskaitų apie bet kuriuos ataskaitinius laikotarpius iki įsigijimo dienos.