Finansai

Piniginis turtas

Piniginis turtas yra turtas, kurio vertė nurodoma arba konvertuojama į fiksuotą pinigų sumą. Taigi 50 000 USD grynųjų dabar bus laikomi 50 000 USD grynaisiais po vienerių metų. Piniginio turto pavyzdžiai yra pinigai, investicijos, gautinos sumos ir gautinos obligacijos. Terminas gali būti griežčiau apibrėžtas, kad būtų neįtrauktas turtas, kurio negalima lengvai konvertuoti į pinigus (pavyzdžiui, ilgalaikės investicijos ar gautinos obligacijos). Visas piniginis turtas laikomas trumpalaikiu turtu ir kaip toks nurodomas įmonės balanse.

Infliacinėje aplinkoje piniginio turto vertė sumažės, nebent jis būtų investuojamas į palūkanų ar vertinamąjį turtą, kurio grąža atitinka infliacijos tempą arba viršija jį.

Ilgalaikis turtas, pavyzdžiui, ilgalaikis turtas, nelaikomas piniginiu turtu, nes jo vertė laikui bėgant mažėja.